NOI LÀ GÌ?

NOI là nơi dành cho phụ nữ, và những ai nhìn nhận mình là phụ nữ, nuôi dưỡng tiếng nói để phá vỡ các giới hạn. 

NOI được vận hành bởi Hợp tác xã NOI: một hội chị em mạnh mẽ, hướng nội, thông minh, dịu dàng, hợp thời và táo bạo. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng để phụ nữ chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm, và quan điểm của mình để từ đó khơi dậy những cuộc thảo luận.

NOI có rất nhiều biến thể:

NƠI – là nơi dành cho phụ nữ, và những ai nhìn nhận mình là phụ nữ

NÓI – để nuôi dưỡng tiếng nói nhằm phá vỡ các giới hạnNỘI – là nội lực

NÔI – để chia sẻ kiến thức

NỐI – để kết nối và truyền cảm hứng cho nhau

Bạn có thể liên hệ tại: hoptacxa@noinoinoi.com